arge & innovasyon

Ar & ge merkezimizde;
Elektronik harp sistemleri, RF karıştırıcı/köreltici sistemleri, telemetri ve kontrol sistemleri alanlarında çalışılmaktadır. bu konularda özgün ürünler ortaya konulmuş olup, ürünlerimiz uzun yıllardır sahada başarıyla kullanılmaktadır.
EYP el yapımı patlayıcıların sahada tespit ve imhası amacıyla aktif ya da reaktif sistemler üretilerek terörle mücadelede en büyük kayıpların verildiği alanı kapayarak can ve mal kaybını engelleyecek sistemler geliştirmek. bu konuda geliştirdiğimiz sistem bulunmakla birlikte geliştirilen bu sistemin global ölçekte muadili bulunmamaktadır. Bu tip sistemler konusunda çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

Vakıf şirketleri için tanımlanan teknik isterleri karşılayan sistem ve alt-sistemler tasarlanıp geliştirilmektedir.
Silahlı kuvvetler ve emniyet birimlerinin ihtiyaç duyduğu taktik komünikasyon sistemleri tasarım ve prototipleri geliştirilmektedir
Teknolojik yenilikleri takip etmek ve ürünlerimizde uygulamak amacıyla arge projeleri yapılmaktadır.

 • Gereksinim analizleri
 • Sistem/alt-sistem mimari tasarımı ve algoritma geliştirme
 • 90 Ghz’e kadar RF sistem/bileşen tasarımı
 • Çok katlı sayısal, analog ve mixed-signal kart tasarımları
 • Fpga/Cpld, Dsp, Arm temelli sinyal işleme donanım tasarımları
 • Vhdl ile Fpga tasarımı
 • Termal ve yapısal analiz
 • Mil-Std-810 uyumlu mekanik tasarımlar
 • Soğutma tasarımları
 • Gömülü yazılımlar (Dsp, Arm, Fpga)
 • Tasarım doğrulama ve seri üretim için test düzenekleri
 • Sistem/platform entegrasyonu
 • Test ve doğrulama (askeri ve endüstriyel standartlara uyumlu)
 • Sistem mühendisliği
 • Rf tasarım mühendisliği
 • Sayısal tasarım mühendisliği
 • Analog tasarım mühendisliği
 • Mekanik tasarım mühendisliği
 • Yazılım mühendisliği
 • Teknik destek