sinyal kesici üretimi insan kaynakları

Şirketimizin vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda, çalışan verimliliğini artırarak, şirketimizin büyüme ve karlılığına, nitelikli, motive, bağlılığı yüksek iş gücü oluşturarak katkıda bulunmak, İnsan Kaynakları stratejileri geliştirmek ve bütün operasyonlarda İnsan kaynakları sistemlerinin uygulanmasını koordine etmektir.
İnsan kaynakları misyonumuz doğrultusunda temel stratejimiz;

Jammersystem hedeflerine odaklı, takım çalışmasına yatkın, sonuç ve çözüm odaklı, iletişim yetkinlikleri yüksek, sürekli gelişen, mutlu, motivasyonu yüksek ve eğitimli bir insan gücü oluşturmaktır. Şirketimizin insan kaynakları stratejisi, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda hazırlanarak stratejik iş planlarımıza destek vermek amacıyla uygulanmakta olup aşağıdaki temel politikalar altında yürütülmektedir;

  • Organizasyonel verimliliği arttırmak
  • Stratejileri merkezi, politikaları yerel olarak belirlemek,
  • Doğru iş için, doğru zamanda, doğru insanı bulmak,
  • Dinamik yapımızı korumak ve proaktif olmak,
  • İnsan kaynağımızı sektörümüzde rekabet avantajı yaratan taklit edilemez bir unsur olarak görmek.

 

Çalışanlarımızı yarınlara hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde, eğitime büyük önem verilmektedir. Verilen bu önem, oluşturulan sistemler ile şeffaf bir şekilde sunulmakta ve “İNSANA YATIRIM” yapılmaktadır. Bu doğrultuda liderler yetiştirmek, ortak bir yönetim dili oluşturmak ve sürekli öğrenmeyi teşvik eden kültürümüzü güçlendirmek üzere, kurumsal yapımızın iyileştirilmesi çalışmalarına ve hizmet içi eğitimlere öncelik vermekteyiz.

Yönetim Kurulumuzda alınan kararların hassasiyetle faaliyet alanına uygulanması esastır. Bu uygulamaların takibi, belirlenen Temel Performans Kriterleri çerçevesinde yürütülmekte ve sadece faaliyet performansına odaklanmakla kalmayıp, kârlılığa da eşit derecede önem verilmektedir. Söz konusu kriterler çerçevesinde çalışanlarımız için yıllık olarak belirlediğimiz performans hedefleri, yönetim politikalarımızın niteliksel ölçümlemenin ötesinde, göstergelere bağlı olarak nicel bazda da değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.
Şirket çalışanları tüm görev tanımlarına kurumsal portal üzerinden erişebilmektedir. Performans değerlendirmesi belirlenmiş ve duyurulmuş yöntemler üzerinden yürütülmekte ve sistemde değerlendirme ve ödüllendirme kriterleri ile beklentiler sene başından itibaren çalışanların bilgisine sunulmaktadır.

Çalışanlarımızın kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı olmayı ve korumayı görev biliyoruz. Şirketimizde Mavi Yakalı ve Beyaz Yakalı çalışanlarımızın tüm talepleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Temsilcisi ve İnsan Kaynakları nezdinde ve kanunlar tarafından belirlenen sınırlar dahilinde  Üst Yönetime iletilmekte, sonuçları  takip edilerek ve İş Güvenliği Kurulu ve Disiplin Kurulu gibi uygulamalarda çalışanlar temsil edilmekte  ve yasal hakları gözetilmektedir.

Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanırken tüm çalışanlarımızın katılımını gerektiren Genel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri şirketimiz tarafından belirli aralıklarla organize edilmektedir.